Soczew­ki oku­larowe

WYGLADAJĄ PRAKTYCZNIE TAK SAMO, LECZ ICH WŁAŚCIWOŚCI SĄ RÓŻNE.
KRÓTKI PORADNIK KTÓRY UŁATWI DOPASOWAĆ SOCZEWKI DO TWOICH POTRZEB.

IKONA SOCZEWKI OKULAROWE

Jednoogniskowe

Oku­lary “szyte na miarę” Jako nieliczni w Polsce i jedyni w północ­no-wschod­niej częś­ci Pol­s­ki, pro­ponu­je­my badanie wzroku przy wyko­rzys­ta­niu najnowszej tech­nologii, która zapew­nia ostre i co niezwyk­le ważne, sper­son­al­i­zowane widze­nie.

IKONA SOCZEWKI OKULAROWE

Progresywne

Oku­lary “szyte na miarę” Jako nieliczni w Polsce i jedyni w północ­no-wschod­niej częś­ci Pol­s­ki, pro­ponu­je­my badanie wzroku przy wyko­rzys­ta­niu najnowszej tech­nologii, która zapew­nia ostre i co niezwyk­le ważne, sper­son­al­i­zowane widze­nie.

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOK ANTYREFLEKSYJNYCH

IKONA POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA 2

powłoka antyrefleksyjna

Oku­lary już dawno przes­tały być nielu­bianą pro­tezą, stały się częś­cią ubioru, tak jak biżu­te­ria.

IKONA POWŁOKA ANTYSTATYCZNA 2

powłoka antystatyczna

Oku­lary już dawno przes­tały być nielu­bianą pro­tezą, stały się częś­cią ubioru, tak jak biżu­te­ria.

IKONA POWŁOKA OLEOFOBOWA 2

powłoka oleofobowa

Oku­lary już dawno przes­tały być nielu­bianą pro­tezą, stały się częś­cią ubioru, tak jak biżu­te­ria.

IKONA POWŁOKA WZMACNIAJĄCA 2

powłoka wzmacniająca

Oku­lary już dawno przes­tały być nielu­bianą pro­tezą, stały się częś­cią ubioru, tak jak biżu­te­ria.

IKONA POWŁOKA HYDROFOBOWA 2

powłoka hydrofobowa

Oku­lary już dawno przes­tały być nielu­bianą pro­tezą, stały się częś­cią ubioru, tak jak biżu­te­ria.

IKONA SOCZEWKI OKULAROWE

Dla kierowców

Soczew­ki jed­noog­niskowe czy soczew­ki pro­gresy­wne, nie wiesz jakie soczew­ki będą ide­alne dla Ciebie? Poz­naj właś­ci­woś­ci kon­strukcji oraz powłok antyre­fleksyjnych.

IKONA SOCZEWKI OKULAROWE

Do pracy przy monitorze

Soczew­ki jed­noog­niskowe czy soczew­ki pro­gresy­wne, nie wiesz jakie soczew­ki będą ide­alne dla Ciebie? Poz­naj właś­ci­woś­ci kon­strukcji oraz powłok antyre­fleksyjnych.

IKONA SOCZEWKI OKULAROWE

Fotochromowe

Soczew­ki jed­noog­niskowe czy soczew­ki pro­gresy­wne, nie wiesz jakie soczew­ki będą ide­alne dla Ciebie? Poz­naj właś­ci­woś­ci kon­strukcji oraz powłok antyre­fleksyjnych.