Pro­moc­je

Sko­rzys­taj z najnowszych pro­mocji

Oku­lary prze­ci­wsłoneczne z korekcją za 199 zło­tych!

Oku­lary prze­ci­wsłoneczne z korekcją za 199 zło­tych! Ter­az jaz­da na row­erze, gra w piłkę nożną, czy po pros­tu czy­tanie książ­ki leżąc w cie­niu na leżaku będzie zde­cy­dowanie przy­jem­niejsze.

Oku­lary korek­cyjne za 99 zło­tych!

Zaprasza­my do salonu w Bar­toszy­cach, Dobrym Mieś­cie, Dywitach, Goł­dapi, Olecku oraz w Węgorzewie.
Kom­pletne oku­lary kupisz już za 99 zło­tych!

Soczew­ki pro­gresy­wne tańsze o 40%!

Oku­lary pro­gresy­wne to nie lada wydatek, zwłaszcza jeżeli nie zad­owala­ją nas tańsze, kom­pro­misowe rozwiąza­nia. Spec­jal­nie dla Was soczew­ki pro­gresy­wne z najlep­szą powłoką antyre­fleksyjną HVL aż 40 % TANIEJ! Soczew­ki pro­gresy­wne to doskon­ałe rozwiązanie dla osób po 40 roku życia, które odczuwa­ją prob­le­my z czy­taniem (prezbiopia). Dzię­ki nim będziesz widzi­ał wyraźnie na każdą odległość, a czy­tanie znów stanie się przy­jem­noś­cią.
O szczegóły zapy­taj w salonach. Pro­moc­ja dostęp­na jest we wszys­t­kich naszych salonach.

Markowe opraw­ki tańsze nawet o 900 zł

Zaprasza­my do salonu na placu 3-go Maja 13b w Bar­toszy­cach. Zna­jdziesz tam markowe opraw­ki przece­nione nawet o 900 zło­tych!
Pro­moc­ja dostęp­na jest w salonie w Bar­toszy­cach.

Oku­lary z oprawka­mi WOW

Od 1 czer­w­ca oku­lary korek­cyjne z oprawka­mi mar­ki WOW będą dostęp­ne w atrak­cyjnej cenie 460 zł! Soczew­ki z antyre­flek­sem, wzmoc­nione przed zarysowaniem oraz łatwe w czyszcze­niu. Soczew­ki mogą być bezbar­wne lub bar­wione, sam wybierz najlep­sze rozwiązanie dla siebie! Pro­moc­ja dostęp­na jest we wszys­t­kich naszych salonach.