Pro­moc­je

Sko­rzys­taj z najnowszych pro­mocji

Okulary z oprawkami WOW

Od 1 czer­w­ca oku­lary korek­cyjne z oprawka­mi mar­ki WOW będą dostęp­ne w atrak­cyjnej cenie 460 zł! Soczew­ki z antyre­flek­sem, wzmoc­nione przed zarysowaniem oraz łatwe w czyszcze­niu. Soczew­ki mogą być bezbar­wne lub bar­wione, sam wybierz najlep­sze rozwiązanie dla siebie!

Pro­moc­ja dostęp­na jest we wszys­t­kich naszych salonach.

Soczewki progresywne tańsze o 40%!

Oku­lary pro­gresy­wne to nie lada wydatek, zwłaszcza jeżeli nie zad­owala­ją nas tańsze, kom­pro­misowe rozwiąza­nia. Spec­jal­nie dla Was soczew­ki pro­gresy­wne z najlep­szą powłoką antyre­fleksyjną HVL aż 40 % TANIEJ

Soczew­ki pro­gresy­wne to doskon­ałe rozwiązanie dla osób po 40 roku życia, które odczuwa­ją prob­le­my z czy­taniem (prezbiopia). Dzię­ki nim będziesz widzi­ał wyraźnie na każdą odległość, a czy­tanie znów stanie się przy­jem­noś­cią.
O szczegóły zapy­taj w salonach.

Pro­moc­ja dostęp­na jest we wszys­t­kich naszych salonach.

Czas na wzrok 40+

Z okazji akcji “Czas na wzrok 40+” w naszych salonach bezpłat­nie zbadasz wzrok oraz kupisz soczew­ki pro­gresy­wne tańsze o 40%

Pro­moc­ja dostęp­na jest we wszys­t­kich naszych salonach.