Promocje

Sko­rzys­taj z najnowszych pro­mocji


w cenie 100zł

Od 1 czer­w­ca do 31 sierp­nia sko­rzys­taj z pro­mocji na soczew­ki prze­ci­wsłoneczne, korek­cyjne.

Oprawki 25% taniej!

Od 1 czer­w­ca do 31 sierp­nia wybrane opraw­ki mar­ki WOW możesz kupić z 25% rabatem!

Soczewki progresywne tańsze o 40%!

Oku­lary pro­gresy­wne to nie lada wydatek, zwłaszcza jeżeli nie zad­owala­ją nas tańsze, kom­pro­misowe rozwiąza­nia. Spec­jal­nie dla Was soczew­ki pro­gresy­wne z najlep­szą powłoką antyre­fleksyjną HVL aż 40 % TANIEJ! Soczew­ki pro­gresy­wne to doskon­ałe rozwiązanie dla osób po 40 roku życia, które odczuwa­ją prob­le­my z czy­taniem (prezbiopia). Dzię­ki nim będziesz widzi­ał wyraźnie na każdą odległość, a czy­tanie znów stanie się przy­jem­noś­cią.
O szczegóły zapy­taj w salonach. Pro­moc­ja dostęp­na jest we wszys­t­kich naszych salonach.

Odwiedź nas również na