fbpx

Promocje

Sko­rzys­taj z najnowszych pro­mocji


Oprawki puma z 20% rabatem!

Od 1 wrześ­nia sko­rzys­taj z pro­mocji na opraw­ki korek­cyjne PUMA! Pro­moc­ja doty­czy wszys­t­kich, naszych salonów.

Soczewki progresywne tańsze !

Oku­lary pro­gresy­wne to nie lada wydatek, zwłaszcza jeżeli nie zad­owala­ją nas tańsze, kom­pro­misowe rozwiąza­nia. Spec­jal­nie dla Was soczew­ki pro­gresy­wne z najlep­szą powłoką antyre­fleksyjną HVL do 35 % TANIEJ! Soczew­ki pro­gresy­wne to doskon­ałe rozwiązanie dla osób po 40 roku życia, które odczuwa­ją prob­le­my z czy­taniem (prezbiopia). Dzię­ki nim będziesz widzi­ał wyraźnie na każdą odległość, a czy­tanie znów stanie się przy­jem­noś­cią.
O szczegóły zapy­taj w salonach. Pro­moc­ja dostęp­na jest we wszys­t­kich naszych salonach.

Odwiedź nas również na