MEGA WYPRZEDAŻ

2018-07-31 Bartoszyce 3
2018-07-31 Bartoszyce 5
2018-07-31 Bartoszyce 7

Zaprasza­my do salonu w Bar­toszy­cach.  Zna­jdziesz tam markowe opraw­ki przece­nione nawet o 900 zło­tych!

Optyka Optometria Aleksander Tracewicz

Bar­toszyce | Plac Kon­sty­tucji 3 Maja 13b | tele­fon: 89 762 39 87