Otwarcie salonu w Nidzicy

W naszych nowych salonach

STRONA Podstrona Nidzica Gołdap
STRONA Podstrona Nidzica Gołdap 2
STRONA Podstrona Nidzica Gołdap 3
STRONA Podstrona Nidzica Gołdap 4

Gołdap

Otwar­cie 07 maja
Plac Zwycięst­wa 8A/2
e-mail: goldap@tracewicz.pl
tele­fon: 87 520 10 52 

Godziny otwar­cia:
(opty­ka, gabi­net pomi­aru ostroś­ci wzroku)
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:00 — 17:00 
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Nidzica

Otwar­cie 16 kwiet­nia
ul. 1 Maja 9c
e-mail: nidzica@tracewicz.pl
tele­fon: +89 519 03 24

Godziny otwar­cia:
(opty­ka, gabi­net pomi­aru ostroś­ci wzroku)
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:00 — 17:00 
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Serdecznie zaprasza­my!