fbpx

Ostróda

ul. Grun­waldz­ka 4

Godziny otwar­cia:
(opty­ka, gabi­net pomi­aru ostroś­ci wzroku)
Pon — Pt: 9:30 — 17:30
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
dr Krysty­na Wojszkun
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista

Dane kon­tak­towe:
ul. Grun­waldz­ka 4
14–100 Ostró­da
89 646 60 62, 89 646 04 00
ostroda@tracewicz.pl
olsztyn@tracewicz.pl

Oceń nas w Google

Dzięku­je­my!

Odwiedź nas również na