fbpx

Optometria

BADANIE WZROKU

Badanie optometryczne

Potrze­bu­jesz nowych oku­larów? Dobier­amy i przepisu­je­my soczew­ki oku­larowe korygu­jące wady układu wzrokowego. Przeprowadza­my trenin­gi i reha­bil­i­tac­je układu wzrokowego w aspekcie przy­wróce­nia fizjo­log­icznej sprawnoś­ci widzenia obuocznego. W naszych salonach możesz wykon­ać badanie optom­e­tryczne, typowe badanie pod kątem wady wzroku. Nasi spec­jal­iś­ci pre­cyzyjnie określą jakiej korekcji potrze­bu­jesz. Zna­jdź najbliższy salon i umów się na wiz­ytę! 

Wybierz salon i umów się na wiz­ytę!

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00
Optom­e­trys­ta mgr Dominik Ziółkows­ki

Dane kon­tak­towe:
Plac Kon­sty­tucji 3 Maja 13b
11–200 Bar­toszyce
89 762 39 87
bartoszyce@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
ul. I Maja 7a
11–300 Bisku­piec
89 526 68 08
biskupiec@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
ul. Wojs­ka Pol­skiego 4
11–040 Dobre Mias­to
89 526 78 50
dobremiasto@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:00 — 17:00

Dane kon­tak­towe:
ul. Olsz­tyńs­ka 70
11–001 Dywity
89 527 40 89
dywity@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — Piątek: 10:00 — 18:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00
Optom­e­trys­ta mgr Marcin Ski­ba

Dane kon­tak­towe:
ul. Mick­iewicza 19
19–300 Ełk
87 610 31 53
elk@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00
Optom­e­trys­ta mgr Dominik Ziółkows­ki

Dane kon­tak­towe:
ul. Olsz­tyńs­ka 3C
11–500 Giży­cko
87 428 24 83
gizycko@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00
Optom­e­trys­ta mgr Marcin Ski­ba

Dane kon­tak­towe:
Plac Zwycięst­wa 8A/2
19–500 Goł­dap
87 520 10 52 
goldap@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — Piątek: 11:00 — 19:00 
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00
Optom­e­trys­ta mgr Ewa Walas

Dane kon­tak­towe:
ul. 3 Maja 148
05–420 Józe­fów
22 610 79 92
jozefow@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00
Optom­e­trys­ta mgr Ewa Pod­biel­s­ka

Dane kon­tak­towe:
ul. Traugut­ta 17
11–400 Kętrzyn
89 752 34 57, 89 752 51 21
ketrzyn@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
ul. Lipowa 6
11–000 Lidzbark Warmińs­ki
89 767 21 06, 89 767 55 55
lidzbark@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00
Optom­e­trys­ta mgr Dominik Ziółkows­ki

Dane kon­tak­towe:
ul. Królewiec­ka 21
11–700 Mrą­gowo
89 741 32 10
mragowo@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
1 Maja 9c 
13–100 Nidz­i­ca 
89 519 03 24
nidzica@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00
Optom­e­trys­ta mgr Marcin Ski­ba

Dane kon­tak­towe:
Plac Wol­noś­ci 25 
12–200 Olecko
87 610 18 07
olecko@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — Piątek: 10:00 — 18:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00
Optom­e­trys­ta mgr Karoli­na Haj­duk 
Optom­e­trys­ta mgr Mag­dale­na Piecho­ta
Optom­e­trys­ta mgr Jacek Rzes­zo­tars­ki

Dane kon­tak­towe:
ul. Koperni­ka 46a
10–513 Olsz­tyn
89 523 59 95, 89 527 77 49
olsztyn@tracewicz.pl

W tym salonie wykonasz badanie sys­te­mem i.Profiler. Więcej o sys­temie zna­jdziesz tutaj. 

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:30 — 17:30
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
ul. Grun­waldz­ka 4
14–100 Ostró­da
89 646 60 62, 89 646 04 00
ostroda@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
Plac Daszyńskiego 2/19 
12–200 Pisz
87 423 26 19
pisz@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
ul. Odrodzenia 12a
12–100 Szczyt­no
89 624 85 63
szczytno@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — Piątek: 11:00 — 19:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00
Optom­e­trys­ta mgr Domini­ka Budrec­ka

Dane kon­tak­towe:
ul. Jana Pawła II 15H/i
05–077 Warsza­wa
22 760 85 27, 22 773 29 49
warszawa@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00
Optom­e­trys­ta mgr Dominik Ziółkows­ki

Dane kon­tak­towe:
ul. Zamkowa 14
11–600 Węgorze­wo
87 427 38 70
wegorzewo@tracewicz.pl

Odwiedź nas również na