Olsz­tyn

ul. Koperni­ka 46a

Godziny otwar­cia:
(opty­ka, gabi­net pomi­aru ostroś­ci wzroku)
Poniedzi­ałek — Piątek: 10:00 — 18:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
Krysty­na Junker
Maciej Sankows­ki
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista.

Dane kon­tak­towe:
Koperni­ka 46a
10–513 Olsz­tyn
89 523 59 95, 89 527 77 49
olsztyn@tracewicz.pl