Olsz­tyn

ul. Koperni­ka 46a

Godziny otwarcia:

(opty­ka, gabi­net pomi­aru ostroś­ci wzroku)
Poniedzi­ałek — Piątek: 10:00 — 18:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżurujący lekarz okulista

Krysty­na Junker
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista.

Dane kontaktowe:

ul. Koperni­ka 46a
10–513 Olsz­tyn
89 523 59 95
olsztyn@tracewicz.pl

STRONA Podstrona Nidzica Gołdap

i.Profiler®

W tym salonie wykonasz badanie sys­te­mem i.Profiler®

Ocen Nas W Google 4

Oceń nas w Google

Dzięku­je­my!