W O W 

skorzystaj z promocji!
30% rabatu na oprawy korekcyjne oraz przeciwsłoneczne

Kolekc­ja WOW to kilka­dziesiąt awan­gar­dowych opraw korek­cyjnych oraz oku­larów prze­ci­wsłonecznych

OPRAWKI KOREKCYJNE

W kolekcji zna­jdziesz kilka­naś­cie opraw w różn­cyh zestaw­ieni­ach kolorysty­cznych.

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

W kolekcji zna­jdziesz kil­ka awan­gar­dowych rozwiązań. Każdy mod­el posi­a­da fil­try UV.

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE Z KOREKCJĄ

Ide­alne rozwiązanie dla osób które posi­ada­ją wadę wzroku i chcą korzys­tać z kom­for­tu noszenia oku­larów prze­ci­wsłonecznych. Rozwiązanie pole­camy szczegól­nie dla kierow­ców.

poznaj kolekcję WOW

oryginalne oraz intensywne kolory okularów przeciwsłonecznych również w lustrzanym wydaniu

Kolekcję WOW znajdziesz tylko i wyłącznie w naszych salonach Optyka Tracewicz 
Odwiedź najbliższy salon i zapoznaj się z nową kolekcją WOW

skorzystaj z promocji!
30% rabatu na oprawy korekcyjne oraz przeciwsłoneczne