Oku­lary korek­cyjne za 99 zł!

Zaprasza­my do salonu w Bar­toszy­cach, Dobrym Mieś­cie, Dywitach, Goł­dapi, Olecku oraz w Węgorzewie.


Bar­toszyce

Plac Kon­sty­tucji 3 Maja 13b
11–200 Bar­toszyce
89 762 39 87
bartoszyce@tracewicz.p


Dobre Mias­to

ul. Wojs­ka Pol­skiego 4
11–040 Dobre Mias­to
89 526 78 50


Dywity

ul. Olsz­tyńs­ka 70
11–001 Dywity
89 527 40 89
dywity@tracewicz.pl


Goł­dap

Plac Zwycięst­wa 8A/2
19–500 Goł­dap
87 520 10 52
goldap@tracewicz.pl


Olecko

Plac Wol­noś­ci 25
12–200 Olecko
87 610 18 07
olecko@tracewicz.pl


Węgorze­wo

ul. Zamkowa 14
11–600 Węgorze­wo
87 427 38 70
wegorzewo@tracewicz.pl