Mrą­gowo

ul. Królewiec­ka 21

Godziny otwar­cia:
(opty­ka, gabi­net pomi­aru ostroś­ci wzroku)
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
Elż­bi­eta Cybul­s­ka
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista.

Dane kon­tak­towe:
Królewiec­ka 21
11–700 Mrą­gowo
89 741 32 10
mragowo@tracewicz.pl