Lidzbark Warmińs­ki 

ul. Lipowa 6

Godziny otwar­cia:
(opty­ka, gabi­net pomi­aru ostroś­ci wzroku)
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
E. Gapińs­ka
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista

Dane kon­tak­towe:
ul. Lipowa 6
11–000 Lidzbark Warmińs­ki
89 767 21 06, 89 767 55 55
lidzbark@tracewicz.pl