Kon­takt

INFORMACJE OGÓLNE
OPTYKA OPTOMETRIA OKULISTYKA
ALEKSANDER TRACEWICZ
ul.Olsztyńska 70
11–001 Dywity
e-mail: siedziba@tracewicz.pl

GODZINY OTWARCIA SIEDZIBY
Poniedzi­ałek — Piątek: 08:00 — 17:00

KSIĘGOWOŚĆ:
89 512 08 15

SEKRETARIAT:

89 512 08 16 

KADRY:

89 512 08 17

ZAOPATRZENIE:

89 512 08 18

Szy­b­ki kon­takt z salon­a­mi

BARTOSZYCE
Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob: 10:00 — 14:00
Dane kon­tak­towe:
Plac Kon­sty­tucji 3 Maja 13b
11–200 Bar­toszyce
89 762 39 87
bartoszyce@tracewicz.pl

BISKUPIEC
CH TUTERAZ
Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob: 10:00 — 14:00
Dane kon­tak­towe:

ul. I Maja 7a
11–300 Bisku­piec
89 526 68 08
biskupiec@tracewicz.pl

DOBRE MIASTO
Godziny otwar­cia:

Pon- Pt: 9:00 — 17:00
Sob: 10:00 — 14:00
Dane kon­tak­towe:

ul. Wojs­ka Pol­skiego 4
11–040 Dobre Mias­to
89 526 78 50
dobremiasto@tracewicz.pl

DYWITY
Godziny otwar­cia:

Pon- Pt: 10:00 — 18:0
Sob: nieczynne
Dane kon­tak­towe:
ul. Olsz­tyńs­ka 70
11–001 Dywity
89 527 40 89
dywity@tracewicz.pl

EŁK
CH TUTERAZ
Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 10:00 — 18:00
Sob: 10:00 — 14:00
Dane kon­tak­towe:
ul. Mick­iewicza 19
19–300 Ełk
87 610 31 53
elk@tracewicz.pl

GIŻYCKO
Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob: 10:00 — 14:00
Dane kon­tak­towe:

ul. Olsz­tyńs­ka 3C
11–500 Giży­cko
87 428 24 83
gizycko@tracewicz.pl

GOŁDAP
Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob: 10:00 — 14:00
Dane kon­tak­towe:

Plac Zwycięst­wa 8A/2
19–500 Goł­dap
87 520 10 52 
goldap@tracewicz.pl

JÓZEFÓW
CH MILO PARK
Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 10:00 — 20:00
Sob: 10:00 — 16:00
Dane kon­tak­towe:

ul. 3 Maja 148
05–420 Józe­fów
22 610 79 92
jozefow@tracewicz.pl

KĘTRZYN
Godziny otwar­cia:

Pon- Pt: 9:00 — 17:00
Sob: 10:00 — 14:00
Dane kon­tak­towe:
ul. Traugut­ta 17
11–400 Kętrzyn
89 752 34 57, 89 752 51 21
ketrzyn@tracewicz.pl

LIDZBARK WARMIŃSKI
Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob: 10:00 — 14:00
Dane kon­tak­towe:

ul. Lipowa 6
11–100 Lidzbark Warmińs­ki
89 767 21 06, 89 767 55 55
lidzbark@tracewicz.pl

MRĄGOWO
Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob: 10:00 — 14:00
Dane kon­tak­towe:

ul. Królewiec­ka 21
11–700 Mrą­gowo
89 741 32 10
mragowo@tracewicz.pl

NIDZICA
Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob: 10:00 — 14:00
Dane kon­tak­towe:
ul. 1 Maja 9c 
13–100 Nidz­i­ca 
89 519 03 24
nidzica@tracewicz.pl

OLECKO
Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob: 10:00 — 14:00
Dane kon­tak­towe:
Plac Wol­noś­ci 25 
12–200 Olecko
87 610 18 07
olecko@tracewicz.pl

OLSZTYN
Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 10:00 — 18:00
Sob: 10:00 — 14:00
Dane kon­tak­towe:

ul. Koperni­ka 46a
10–513 Olsz­tyn
89 523 59 95, 89 527 77 49
olsztyn@tracewicz.pl

OSTRÓDA
Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:30 — 17:30
Sob: 10:00 — 14:00
Dane kon­tak­towe:

ul. Grun­waldz­ka 4
14–100 Ostró­da
89 646 60 62, 89 646 04 00
ostroda@tracewicz.pl

PISZ
Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob: 10:00 — 14:00
Dane kon­tak­towe:

Plac Daszyńskiego 2/19 
12–200 Pisz
 87 423 26 19
pisz@tracewicz.pl

SZCZYTNO
Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob: 10:00 — 14:00
Dane kon­tak­towe:

ul. Odrodzenia 12a
12–624 Szczyt­no
89 624 85 63
szczytno@tracewicz.pl

WARSZAWA
STARA MIŁOSNA
Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 11:00 — 19:00
Sob: 10:00 — 14:00
Dane kon­tak­towe:

ul. Jana Pawła II 15H/i
05–077 Warsza­wa
22 760 85 27, 22 773 29 49
warszawa@tracewicz.pl

WĘGORZEWO
Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob: 10:00 — 14:00
Dane kon­tak­towe:

ul. Zamkowa 14
11–600 Węgorze­wo
87 427 38 70
wegorzewo@tracewicz.pl