fbpx

Kontakt

Zna­jdź najbliższy salon i umów się na wiz­ytę już dziś!Opty­ka Optome­tria Okulisty­ka
Alek­sander Tracewicz

Siedz­i­ba firmy
ul.Olsztyńska 70
11–001 Dywity
e‑mail: siedziba@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia

Poniedzi­ałek — Piątek: 08:00 — 17:00

Księ­gowość

89 512 08 15

Sekre­tari­at

89 512 08 16 

Kadry

89 512 08 17

Zaopa­trze­nie

89 512 08 18


Bar­toszyce

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

Plac Kon­sty­tucji 3 Maja 13b

11–200 Bar­toszyce

89 762 39 87

bartoszyce@tracewicz.pl

Bisku­piec

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. I Maja 7a

11–300 Bisku­piec

89 526 68 08

biskupiec@tracewicz.pl

Dobre Mias­to

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Wojs­ka Pol­skiego 4

11–040 Dobre Mias­to

89 526 78 50

dobremiasto@tracewicz.pl

Dywity

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 09:00 — 17:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Olsz­tyńs­ka 70

11–001 Dywity

89 527 40 89

dywity@tracewicz.pl

Ełk

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 10:00 — 18:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Mick­iewicza 19

19–300 Ełk

87 610 31 53

elk@tracewicz.pl

Gdańsk

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 10:00 — 18:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Dmowskiego 10 C i D

80–264 Gdańsk

58 523 85 91

gdansk@tracewicz.pl

Giży­cko

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Olsz­tyńs­ka 3C

11–500 Giży­cko

87 428 24 83

gizycko@tracewicz.pl

Goł­dap

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

Plac Zwycięst­wa 8A/2

19–500 Goł­dap

87 520 10 52 

goldap@tracewicz.pl

Józe­fów

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 11:00 — 19:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. 3 Maja 148

05–420 Józe­fów

22 610 79 92

jozefow@tracewicz.pl

Kętrzyn

Godziny otwar­cia:

Pon- Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Traugut­ta 17

11–400 Kętrzyn

89 752 34 57, 89 752 51 21

ketrzyn@tracewicz.pl

Lidzbark Warm.

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Lipowa 6

11–000 Lidzbark Warmińs­ki

89 767 21 06, 89 767 55 55

lidzbark@tracewicz.pl

Mrą­gowo

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Królewiec­ka 21

11–700 Mrą­gowo

89 741 32 10

mragowo@tracewicz.pl

Nidz­i­ca

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

1 Maja 9c 

13–100 Nidz­i­ca 

89 519 03 24

nidzica@tracewicz.pl

Olecko

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

Plac Wol­noś­ci 25 

12–200 Olecko

87 610 18 07

olecko@tracewicz.pl

Olsz­tyn

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 10:00 — 18:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Koperni­ka 46a

10–513 Olsz­tyn

89 523 59 95, 89 527 77 49

olsztyn@tracewicz.pl

Ostró­da

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:30 — 17:30

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Grun­waldz­ka 4

14–100 Ostró­da

89 646 60 62, 89 646 04 00

ostroda@tracewicz.pl

Pisz

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

Plac Daszyńskiego 2/19 

12–200 Pisz

87 423 26 19

pisz@tracewicz.

Szczyt­no

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Odrodzenia 12a

12–100 Szczyt­no

89 624 85 63

szczytno@tracewicz.pl

Warsza­wa-Stara Miłos­na

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 11:00 — 19:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Jana Pawła II 15H/i

05–077 Warsza­wa

22 760 85 27, 22 773 29 49

warszawa@tracewicz.pl

Węgorze­wo

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Zamkowa 14

11–600 Węgorze­wo

87 427 38 70

wegorzewo@tracewicz.pl

Odwiedź nas również na