Józe­fów

ul. 3 Maja 148

Godziny otwar­cia:
(opty­ka, gabi­net pomi­aru ostroś­ci wzroku)
Pon — Pt: 10:00 — 20:00
Sob­o­ta: 10:00 — 16:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
Bar­bara Bar­czyńs­ka
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista

Dane kon­tak­towe:
ul. 3 Maja 148
05–420 Józe­fów
22 610 79 92
jozefow@tracewicz.pl