Giży­cko

ul. Olsz­tyńs­ka 3C

Godziny otwar­cia:
(opty­ka, gabi­net pomi­aru ostroś­ci wzroku)
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
Bernadet­ta Błoc­ka
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista

Dane kon­tak­towe:
ul. Olsz­tyńs­ka 3C
11–500 Giży­cko
87 428 24 83
gizycko@tracewicz.pl