Dywity

ul. Olsz­tyńs­ka 70

Godziny otwar­cia:
(opty­ka, gabi­net pomi­aru ostroś­ci wzroku)
Pon — Pt: 9:30 — 17:30

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
E. Sankows­ka
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista
Nr tele­fonu do rejes­tracji +48 505 737 777

Dane kon­tak­towe:
ul. Olsz­tyńs­ka 70
11–001 Dywity
89 527 40 89
dywity@tracewicz.pl