Dywity

ul. Olsz­tyńs­ka 70

Godziny otwarcia:

(opty­ka, gabi­net pomi­aru ostroś­ci wzroku)
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:00 — 17:00

Dyżurujący lekarz okulista

Ewa Sankows­ka
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista.

Dane kontaktowe:

ul. Olsz­tyńs­ka 70
11–001 Dywity
89 527 40 89
dywity@tracewicz.pl

Ocen Nas W Google 4

Oceń nas w Google

Dzięku­je­my!