Dni otwarte

Zaprasza­my do udzi­ału w dni­ach otwartych w naszych salonach. W tych dni­ach będziesz mógł sko­rzys­tać z bezpłat­nego bada­nia wzroku przeprowad­zonego przez wyk­wal­i­fikowanego optom­e­trys­tę. Poniżej zna­jdziesz listę salonów biorą­cych udzi­ał w pro­mocji.


Wybierz najbliższy salon

i umów się na bezpłatne badanie optom­e­tryczne!

Ełk

20 LUTEGO

ul. Mick­iewicza 19

Tele­fon +87 610 31 53

DOBRE MIASTO

24 LUTEGO

Wojs­ka Pol­skiego 4

Tele­fon +89 526 78 50

BARTOSZYCE

25 LUTEGO

Plac Kon­sty­tucji 3 Maja 13b

Tele­fon +89 762 39 87

LIDZBARK WARMIŃSKI

26 LUTEGO

ul. Lipowa 6

Tele­fon +89 767 21 06

BISKUPIEC

27 LUTEGO

ul. I Maja 7a

Tele­fon +89 526 68 08