Darmowe Badanie Czas na wzrok 40+

• Mrużysz oczy pod­czas czy­ta­nia?
• Czy­tanie zaczęło Cię męczyć?
• Zaczy­nasz odsuwać czy­tany tekst od oczu?
• Potrze­bu­jesz więk­szego oświ­etle­nia czy­tanego tek­stu niż do tej pory?
• Masz prob­lem z odczy­taniem sms’a?
• Kon­tu­ry liter zaczy­na­ją się roz­mazy­wać?
• Czy Jesteś w grupie wiekowej 40+ ?

Jeżeli odpowiedzi­ałeś twierdzą­co przy­na­jm­niej na jed­no z pytań to znaczy, że “Czas na wzrok 40+” jest skierowana do Ciebie!

Z okazji ogól­nokra­jowej akcji “Czas na Wzrok 40+”
we wszys­t­kich naszych salonach soczew­ki pro­gresy­wne z najlep­szą powłoką antyre­fleksyjną HVL aż 40% taniej!

Oku­lary pro­gresy­wne to doskon­ałe rozwiązanie dla osób po 40 roku życia, które odczuwa­ją prob­le­my z czy­taniem (prezbiopia). 
Dzię­ki nim będziesz widzi­ał wyraźnie na każdą odległość, a czy­tanie znów stanie się przy­jem­noś­cią.

Dodatkowo możesz sko­rzys­tać z dar­mowego bada­nia wzroku.
Wystar­czy wejść na stronę cza­s­nawzrok, (1) wybierz zakład­kę ZNAJDŹ SPECJALISTĘ, (2) wpisz intere­su­jące Cię mias­to, (3) wybierz salon i (4) pobierz vouch­er na bezpłatne badanie wzroku. Przed wiz­ytą w salonie prosimy o kon­takt tele­fon­iczny w celu rejes­tracji bada­nia. 

0
1
4

Zaprasza­my do naszych salonów

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
Plac Kon­sty­tucji 3 Maja 13b
11–200 Bar­toszyce
89 762 39 87
bartoszyce@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
ul. I Maja 7a
11–300 Bisku­piec
89 526 68 08
biskupiec@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
ul. Wojs­ka Pol­skiego 4
11–040 Dobre Mias­to
89 526 78 50
dobremiasto@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 10:00 — 18:00

Dane kon­tak­towe:
ul. Olsz­tyńs­ka 70
11–001 Dywity
89 527 40 89
dywity@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 10:00 — 18:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
ul. Mick­iewicza 19
19–300 Ełk
87 610 31 53
elk@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
ul. Olsz­tyńs­ka 3C
11–500 Giży­cko
87 428 24 83
gizycko@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
(opty­ka, gabi­net pomi­aru ostroś­ci wzroku)
Pon — Pt: 09:00 — 17:00 
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
Plac Zwycięst­wa 8A/2
19–500 Goł­dap
87 520 10 52 
goldap@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 10:00 — 20:00
Sob­o­ta: 10:00 — 16:00

Dane kon­tak­towe:
ul. 3 Maja 148
05–420 Józe­fów
22 610 79 92
jozefow@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon- Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
ul. Traugut­ta 17
11–400 Kętrzyn
89 752 34 57, 89 752 51 21
ketrzyn@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
ul. Lipowa 6
11–000 Lidzbark Warmińs­ki
89 767 21 06, 89 767 55 55
lidzbark@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
ul. Królewiec­ka 21
11–700 Mrą­gowo
89 741 32 10
mragowo@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
1 Maja 9c 
13–100 Nidz­i­ca 
89 519 03 24
nidzica@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
Plac Wol­noś­ci 25 
12–200 Olecko
87 610 18 07
olecko@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 10:00 — 18:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
ul. Koperni­ka 46a
10–513 Olsz­tyn
89 523 59 95, 89 527 77 49
olsztyn@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:30 — 17:30
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
ul. Grun­waldz­ka 4
14–100 Ostró­da
89 646 60 62, 89 646 04 00
ostroda@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
Plac Daszyńskiego 2/19 
12–200 Pisz
87 423 26 19
pisz@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
ul. Odrodzenia 12a
12–624 Szczyt­no
89 624 85 63
szczytno@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 11:00 — 19:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
ul. Jana Pawła II 15H/i
05–077 Warsza­wa
22 760 85 27, 22 773 29 49
warszawa@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:
ul. Zamkowa 14
11–600 Węgorze­wo
87 427 38 70
wegorzewo@tracewicz.pl