Czas na wzrok 40+

• Mrużysz oczy pod­czas czy­ta­nia?
• Czy­tanie zaczęło Cię męczyć?
• Zaczy­nasz odsuwać czy­tany tekst od oczu?
• Potrze­bu­jesz więk­szego oświ­etle­nia czy­tanego tek­stu niż do tej pory?
• Masz prob­lem z odczy­taniem sms’a?
• Kon­tu­ry liter zaczy­na­ją się roz­mazy­wać?
• Czy Jesteś w grupie wiekowej 40+ ?

Jeżeli odpowiedzi­ałeś twierdzą­co przy­na­jm­niej na jed­no z pytań to znaczy, że “Czas na wzrok 40+” jest skierowana do Ciebie!

Zaprasza­my na dni otwarte do naszych salonów:

OLSZTYN

ZAPRASZAMY DNIA 23, 24, 25 MAJA

DARMOWE BADANIA WZROKU
SOCZEWKI PROGRESYWNE TAŃSZE O 40%
ul. Koperni­ka 46a
tele­fon: +89 523 59 95 
e-mail: olsztyn@tracewicz.pl

STARA MIŁOSNA

ZAPRASZAMY DNIA 22 MAJA

DARMOWE BADANIA WZROKU
SOCZEWKI PROGRESYWNE TAŃSZE O 40%
ul. Jana Pawła II 15H/i 
tele­fon: +22 760 85 27
e-mail: warszawa@tracewicz.pl

JÓZEFÓW

ZAPRASZAMY DNIA 14, 17, 21, 22, 23 MAJA

DARMOWE BADANIA WZROKU
SOCZEWKI PROGRESYWNE TAŃSZE O 40%
ul. 3 Maja 148 
tele­fon:+ 22 610 79 92 
e-mail: jozefow@tracewicz.pl

*Aby sko­rzys­tać z dar­mowego bada­nia wzroku koniecz­na jest rejes­trac­ja. Już dziś zadz­woń lub zare­jestruj się oso­biś­cie!