Black Friday

Od piątku zaprasza­my do sko­rzys­ta­nia z pro­mocji!
21% rabatu na wszys­tko!
Pro­moc­ja obow­iązu­je w dni­ach 23 oraz 24 październi­ka.

*Pro­moc­ja obow­iązu­je na oku­lary korek­cyjne, oku­lary prze­ci­wsłoneczne, soczew­ki kon­tak­towe oraz akce­so­ria oku­larowe. Pro­moc­ja trwa od 23 do 24 październi­ka.