fbpx

Bartoszyce

Plac Kon­sty­tucji 3 Maja 13b


Godziny otwarcia:

(opty­ka, gabi­net pomi­aru ostroś­ci wzroku)
Poniedzi­ałek — Piątek: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżurujący lekarz okulista

Ewa Gapińs­ka
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista.

Dane kontaktowe:

ul. Plac Kon­sty­tucji 3 Maja 13B
11–200 Bar­toszyce
89 762 39 87
bartoszyce@tracewicz.pl

Oceń nas w Google

Dzięku­je­my!

Odwiedź nas również na