Bar­toszyce

Plac Kon­sty­tucji 3 Maja 13b

Godziny otwar­cia:
(opty­ka, gabi­net pomi­aru ostroś­ci wzroku)
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
E. Gapińs­ka
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista

Dane kon­tak­towe:
Plac Kon­sty­tucji 3 Maja 13b
11–200 Bar­toszyce
89 762 39 87
bartoszyce@tracewicz.pl