fbpx

Badanie wzroku w prezencie

Przy zakupie oku­larów badanie wzroku przeprowad­zone przez optom­e­trys­tę otrzy­masz w prezen­cie! 🎁 Jeżeli nie zde­cy­du­jesz się na zakup oku­larów to za badanie zapłacisz jedyne 80 zł


Wybierz najbliższy salon

i umów się na badanie optom­e­tryczne!

OSTRÓDA
10 mar­ca
17 mar­ca
24 mar­ca
24 mar­ca
31 mar­ca

ul. Grun­waldz­ka 4
Tele­fon 89 646 60 62
Tele­fon 89 646 04 00
ostroda@tracewicz.pl

 
 

BARTOSZYCE
17 mar­ca
24 mar­ca
26 mar­ca

Plac Kon­sty­tucji 3 Maja 13b
Tele­fon 89 762 39 87 
bartoszyce@tracewicz.pl

 
 
Odwiedź nas również na