Badanie wzroku w prezencie

Przy zakupie oku­larów badanie wzroku przeprowad­zone przez optom­e­trys­tę Jac­ka Rzes­zo­tarskiego otrzy­masz w prezen­cie! 🎁 Jeżeli nie zde­cy­du­jesz się na zakup oku­larów to za badanie zapłacisz jedyne 80 zł


Wybierz najbliższy salon

i umów się na badanie optom­e­tryczne!

OSTRÓDA
3 lutego
10 lutego
17 lutego
24 lutego

ul. Grun­waldz­ka 4
Tele­fon 89 646 60 62
Tele­fon 89 646 04 00
ostroda@tracewicz.pl