Badanie wzroku w prezencie

Przy zakupie oku­larów badanie wzroku przeprowad­zone przez dyplo­mowanego optom­e­trys­tę otrzy­masz w prezen­cie! 🎁 Jeżeli nie zde­cy­du­jesz się na zakup oku­larów to za badanie zapłacisz jedyne 60 zł


Wybierz najbliższy salon

i umów się na badanie optom­e­tryczne!

BARTOSZYCE
3 listopa­da
10 listopa­da
17 listopa­da
24 listopa­da

Plac Kon­sty­tucji 3 Maja 13b
11–200 Bar­toszyce
89 762 39 87
bartoszyce@tracewicz.p

DYWITY
12  listopa­da
13  listopa­da
16  listopa­da
17  listopa­da
18 listopa­da
19  listopa­da
20  listopa­da

ul. Olsz­tyńs­ka 70
11–001 Dywity
89 527 40 89
dywity@tracewicz.pl

WĘGORZEWO
2  listopa­da
4  listopa­da
9  listopa­da
11  listopa­da
16  listopa­da
18  listopa­da
23  listopa­da
25  listopa­da
30  listopa­da

ul. Zamkowa 14
11–600 Węgorze­wo
87 427 38 70
wegorzewo@tracewicz.pl