Badanie wzroku w prezencie

Przy zakupie oku­larów badanie wzroku przeprowad­zone przez dyplo­mowanego optom­e­trys­tę ‑Marci­na Skibę otrzy­masz w prezen­cie! 🎁 Jeżeli nie zde­cy­du­jesz się na zakup oku­larów to za badanie zapłacisz jedyne 60 zł


Wybierz najbliższy salon

i umów się na badanie optom­e­tryczne!

Ełk

2 lip­ca

ul. Mick­iewicza 19

Tele­fon +87 610 31 53

Gołdap

6 lip­ca

Plac Zwycięst­wa 8A/2

Tele­fon +87 520 10 52

Olecko

7 lip­ca

Plac Wol­noś­ci 25

Tele­fon +87 610 18 07