fbpx
Targi Optyczne Las Vegas 2019
in

Tar­gi Opty­czne Las Vegas 2019   Było to doświad­cze­nie obfi­tu­jące odkryciem nowych marek oku­larowych — nieobec­nych jeszcze w Europie, które zach­wyciły nas swo­ją klasą, przepięknym wzor­nictwem połąc­zonym z unika­towy­mi, lekki­mi mate­ri­ała­mi.

Targi Optyczne Monachium 2020
in

Tar­gi Opty­czne Monachi­um 2020 🇩🇪🇩🇪  Między­nar­o­dowe tar­gi opty­czne skupiły najlep­szych pro­jek­tan­tów opraw, wiodące mar­ki w dziedzinie opty­ki oku­larowej oraz pro­du­cen­tów spec­jal­isty­cznych urządzeń do badań oraz obrób­ki soczewek oku­larowych.